گروه برنامه ریزی

اجرای سفارشات و ساخت قطعات در کارگاه های شرکت مهندسی مرآت پولاد بر اساس برنامه های تنظیم شده در گروه برنامه ریزی و کنترل تولید انجام می گردد .برنامه ماهیانه کارگاههای اسکلت فلزی و آهنگری ،ریخته گری و مدل سازی ، مکانیکی و عملیات حرارتی ، و همچنین واحد شماره 2 (کارخانه واقع در اشترجان )با توجه به تعهدات شرکت و با در نظر گرفتن توانمندی پرسنل و تجهیزات،اولویت بندی شده و برای ساخت ابلاغ می گردد .واحد برنامه ریزی علاوه بر تنظیم برنامه ماهیانه ،هماهنگی لازم برای آماده شدن به موقع هشت هزار قطعه مختلف را در هر ماه پیگیری نموده و با ارزیابی ،کنترل و ثبت گزارشات تولید کارگاه ها ،عملکرد آنها را در راستای انطباق با نیاز مشتری و تحقق اهداف سازمان تجزیه و تحلیل می نماید


آخرین دیدگاه‌ها

    بایگانی

    دسته‌ها

    • هیچ دسته‌ای پیدا نشد